Giới thiệu

"Mang chất Marketing đến cho mọi người là đam mê và niềm vui của tôi"...Công việc: Manager of Google Business Group Da Nang, Giảng viên và quản lý bộ phận đào tạo Internet Marketing tại @SDC - Đại học Đà Nẵng, Phó Giám Đốc Marketing của Vivicorp....

Liên hệ

Chức vụ

Giảng Viên | Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm- ĐHĐN

Marketing Side

Agency