Giới thiệu

Bản thân học ngành Kế toán- kiếm toán nhưng thích hướng ngoại, thích sự sáng tạo và những ý tưởng trong marketing. Mong muốn nơi đây sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị để có thể tìm hiểu và tham gia hoạt động cùng những người trẻ đầy năng động và sáng tạo

Liên hệ