Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

CMO | Light Bulb Ad JSC

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client