Giới thiệu

Hiện đang là Marketing & Event Manager tại Insider. Có 2 năm kinh nghiệm làm event hội thảo về technology. Mong muốn có cơ hội chia sẻ cũng như học hỏi nhiều kiến thức mới cùng cộng đồng

Liên hệ