Thảo luận của Oanh

Coca-Cola: Nhãn hàng của hạnh phúc Coca-Cola: Nhãn hàng của hạnh phúc
13/02/2015 Strategy
"Mình sẽ ở bên bố mẹ và gia đình trong dịp tết này, đó mới là điều đáng quí nhất ..."