Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm hai học chuyên ngành Quan hệ công chúng. Tôi dăng ký Brands để có thể học hỏi các tiền bối đi trước về những kinh nghiệm.

Liên hệ