Giới thiệu

NovaonX - Nền tảng Trợ lý ảo đa kênh đầu tiên. NovaonX ra mắt 7/9/2018, với sản phẩm chính là NovaonX Chatbot.

Liên hệ: - Email: [email protected]
              - Hotline: 0967918686

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội