Giới thiệu

Một sự kiện được lên ý tưởng và tổ chức bởi nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. “Nói nghe nè” được xây dựng dựa trên tinh thần là nơi mọi người chia sẻ về âm thanh và podcast.

Liên hệ