Giới thiệu

Một con người ưa mạo hiểm, thích thử thách và có máu "liều". Liều trải nghiệm, liều khám phá, liều thử thách. lol Yêu màu xanh hòa bình, ghét màu u tối ảm đạm =))

Liên hệ