Nguyễn Văn Thăng Long
Senior Lecturer - Professional Communication
RMIT University, Vietnam

Nội dung trên Brand Camp

Giới thiệu

  • Được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Marketing, tại Đại học Adelaide, Úc với luận văn hạng Xuất sắc. 
  • 10 năm kinh nghiệm làm Sales, Marketing, Public Relations cho ngành dịch vụ lưu trú ở các tập đoàn Ascott Việt Nam (thuộc tập đoàn Capitaland, Singapore), Rex hotel Saigon, Majestic hotel (thuộc tổng công ty Saigontourist), Omni hotel.
  • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy cấp bậc đại học, sau đại học, và huấn luyện kỹ năng mềm quản lý Sales & Marketing, truyền thông chuyên nghiệp, phát triển bền vững (Sustainability).
  • Hiện đang là giảng viên cao cấp truyền thông chuyên nghiệp, khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Úc, Saigon South Campus. Đồng thời phụ trách giảng dạy sau đại học về digital marketing, marketing chiến lược, phát triển bền vững tại Đại học Western Sydney, Trường kinh doanh quốc tế ISB (Đại học Kinh Tế TPHCM), Trường kinh doanh FPT (FBS). 

 

Liên hệ

Chức vụ

Senior Lecturer - Professional Communication | RMIT University, Vietnam

Marketing Side

Client