Thảo luận của Khánh

[Download] Báo cáo về ngành Influencer Marketing tại Việt Nam 2020 từ 7SAT
"Cái này tham khảo cho vui từ một agency công ty 7S thôi, chứ chưa đại diện cho ngành Influencer Marketing ở Việt Nam nhé. ..."
Bộ kỹ năng mới Marketer cần upgrade
"Tôi đã khóc khi đọc bài viết này, quả thật cuộc chiến marketing quá khóc liệt, đòi hỏi marketer phải nỗ lực nhiều hơn nữa. ..."
4 Thủ thuật tạo "CALL-TO-ACTION" hiệu quả cho kênh thương mại điện tử
"Cả 2 ạ, Sàn tổ chức Brand 9ăng ký tham gia hoặc Brand đề xuất với Sàn...."
Khi Bệnh viện cũng chạy cho... kịp trend!
"Marketing bên Hoàn Mỹ Đồng Nai rất bén, xin phép được share về web :) https://khanhs.net/khi-benh-vien-cung-chay-cho-kip-trend.html..."
USP không phải là cái USB (ổ cứng di động) USP không phải là cái USB (ổ cứng di động)
"Unique Selling Point (USP) Điểm khác biệt độc nhất để thương hiệu khác biệt mà khách hàng quan tâm đến.  ..."
Xây dựng kênh truyền thông mạng xã hội bệnh viện
"Thầy Hùng, thầy có thể chia sẽ thêm kinh nghiệm được không. ..."