Thảo luận của Khánh

Chiến dịch âm nhạc cộng đồng “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!” Chiến dịch âm nhạc cộng đồng “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!”
25/04/2020
"Bài này nghe rất hay rất xúc động <3. Trước nghe nói Bộ Y Tế có agency riêng không biết có thật không nhỉ ? ..."