Giới thiệu

Chúng ta có thể đi theo dấu chân người thành công và gom nhặt ít nhiều từ đó. Nhưng về lâu dài, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu khám phá được con đường thành công của riêng mình.

Liên hệ

Chức vụ

ABM | Healthcare

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client