Giới thiệu

Tôi tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh bằng tiếng anh. Định hướng làm việc trong mảng content, mong muốn có thể làm content đa dạng

Liên hệ