Thảo luận của Đăng

Chiến dịch Giúp người thất nghiệp do Happiness Sài Gòn tổ chức Chiến dịch "Giúp người thất nghiệp" do Happiness Sài Gòn tổ chức
16/06/2015 Agency
"Dear Cao Raymond, Wow thật sự khi đọc những dòng trả lời này của bạn thì tôi nghĩ rằng bạn là một người rất nhiệt huyết và trung thực với những gì mình đang làm, đồng thời muốn đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn. Tôi trân trọng quan điểm..."
Chiến dịch Giúp người thất nghiệp do Happiness Sài Gòn tổ chức Chiến dịch "Giúp người thất nghiệp" do Happiness Sài Gòn tổ chức
05/06/2015 Agency
"Truyền thông và quảng cáo cũng giống như là một công cụ, là thứ vũ khí để đạt được một kết quả gì đó. Nếu ở trong tay người tốt thì nó sẽ mang lại hoà bình, yên ấm. Còn nếu ở trong tay người xấu thì mọi chuyện ai..."
Zalo nhận giải thưởng quốc tế dành cho đơn vị truyền thông của năm Zalo nhận giải thưởng quốc tế dành cho đơn vị truyền thông của năm
10/11/2014 Agency
"Cảm ơn tác giả, phải mà trên Brands Vietnam mình có thêm bài phân tích và nêu các giải thưởng của The Smarties Vietnam 2014 nhỉ ?..."
Sẽ dỡ nốt trần 15% chi phí quảng cáo Sẽ dỡ nốt trần 15% chi phí quảng cáo
12/09/2014 Agency
"Mong là luật sớm được sửa đổi, khi đó thì các công ty Communication Agency tha hồ có đất diễn...."