Thảo luận của Đăng

Phân khúc sản phẩm Chống lão hóa da cho phụ nữ từ 22 – 24 tuổi bị bỏ ngỏ? Phân khúc sản phẩm Chống lão hóa da cho phụ nữ từ 22 – 24 tuổi bị bỏ ngỏ?
"theo em nghĩ, vấn đề này nếu market learder chủ động nắm bắt, sẽ vô cùng có lợi cho toàn ngành..."