Giới thiệu

Hiện tại đang làm admin Cộng Đồng Digital Marketing Việt Nam, sở thích về Tiếp thị số, thích chia sẻ kiến thức cho cộng đồng và mong nhận được thêm nhiều kiến thức từ những anh/chị. Xem thông tin trên trang cá nhân của tôi:http://manhcuong.us

Liên hệ

Chức vụ

Co-founder | DigimarkVN

Marketing Side

Client