Giới thiệu

Mình thích branding, digital marketing và nghiên cứu ứng dụng các online tools cho công việc. Ngoài ra thì mình thích tìm hiểu về thức ăn, văn hóa tập tục của các vùng miền khác nhau và Jazz. Rất vui khi được làm quen với các bạn.

Liên hệ

Chức vụ

Digital Marketing Manager |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client