Giới thiệu

Nguyễn Hưng Hải hiện là Head of Planning tại Pencil Group. Hải đã từng đảm nhận vị trí hoạch định chiến lược tại Lowe Việt Nam (nay là Mullen Lowe Misha Việt Nam) và JWT Việt Nam (nay là Wunderman Thompson Việt Nam).

Liên hệ

Chức vụ

Head of Planning | Pencil Group

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency