Thảo luận của Phúc

iPhone 6 từ góc nhìn truyền thông: Có hay không nguy cơ thất bại tại thị trường Việt Nam? "iPhone 6" từ góc nhìn truyền thông: Có hay không nguy cơ thất bại tại thị trường Việt Nam?
29/08/2014 Brands
"Mình nghĩ nói gì thì nói, iPhone 6 vẫn sẽ thành công thôi. Dường như "iPhone" đã là một sự đảm bảo cho thành công, ít ra là về mặt doanh số. Vấn đề sẽ không nằm ở kiểu dáng hay chức năng, mà là ở giá-trị-gia-tăng mà iPhone 6..."