Giới thiệu

Là sinh viên năm nhất trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn ngành Marketing

Liên hệ