Nguyễn Hạnh Vũ
TP Tiếp Thị, khối DN và Nhãn Hiệu
Ngân hàng Quốc Tế tại Việt Nam

Nội dung trên Brand Camp

Giới thiệu

Hơn 10 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tiếp thị của công ty đa quốc gia, trong đó hơn 5 năm trong ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng. Đảm nhiệm các hoạt động tiếp thị đến người tiêu dùng, khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp và quản lý thương hiệu.

Liên hệ

Chức vụ

TP Tiếp Thị, khối DN và Nhãn Hiệu | Ngân hàng Quốc Tế tại Việt Nam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client