Bài viết của Tâm

[Tool] - DropTask giúp quản lý project, campaign hiệu quả [Tool] - DropTask giúp quản lý project, campaign hiệu quả
05/11/2014 Chia sẻ & Downloads 7,400

Thế rồi, tớ đã tìm thấy tool DropTask www.droptask.com (có bà con với iMindMap của Tony Buzan), và trải nghiệm cảm giác thích thú khi luôn nhìn thấy được BỨC TRANH TỔNG THỂ trong lúc quản lý project, campaign.

Đăng trang chủ
Những mảnh ghép về Viral, Digital, Mobile, Social Media, và quá trình Strategic Planning in Digital Age Những mảnh ghép về Viral, Digital, Mobile, Social Media, và quá trình Strategic Planning in Digital Age
11/08/2014 Digital Marketing 7,709 2 thảo luận

Mục đích khi làm slide này là muốn giúp các anh chị bên Brand/ Client có được mindset đúng về Viral, Digital, Social Media, và quá trình Strategic Planning in Digital Age.

Đăng trang chủ Sticky