Giới thiệu

Hiện nay tôi đang là sinh viên năm nhất đang theo học ngành Marketing. Do đó tôi mong muốn có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết hơn về ngành nghề và lĩnh vực này.

Liên hệ