Nguyễn Ngọc Mai
Sale & Marketing Executive
Công ty CP truyền thông Nextbrand Việt Nam

Giới thiệu

Yêu nghệ thuật và thích chia sẻ truyền cảm hứng với mọi người.

Liên hệ

Chức vụ

Sale & Marketing Executive | Công ty CP truyền thông Nextbrand Việt Nam

Marketing Side

Agency