Giới thiệu

Tôi là một doanh nhân. Tôi đang là Giám Đốc tại Cơ Khí Huỳnh Gia An - công ty chuyên sản xuất, gia công làm cửa sắt mỹ thuật - sắt pano chuyên nghiệp tại Tp HCM

Liên hệ

Chức vụ

Giám Đốc | Cơ khí Huỳnh Gia An

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client