Giới thiệu

Ngoài công việc copywriter tự do chuyên viết về lĩnh vực giáo dục, mình còn có một blog nho nhỏ chia sẻ về freelancing, phát triển bản thân và chữa lành. Hiện tại, mình cũng là một cây viết trẻ được chọn phỏng vấn và xuất hiện trong cuốn sách về freelance writer của Linh Phan. Cuốn sách dự kiến sẽ xuất bản tháng 7 năm 2021.

Liên hệ

Chức vụ

Copywriter - Blogger |