minh tran
Managing director
Voltron Performance Marketing Agency

Giới thiệu

  • Minh làm Digital marketing được 5 năm
  • Đồng sáng lập và lãnh đạo đội ngũ digital marketing của hơn 16 thương hiệu con thuộc tập đoàn CMG.ASIA giai đoạn 2014-2016
  • 6.2015 success story thứ 3 của Facebook ở thị trường Việt Nam về quảng cáo hiệu quả
  • 8.2015 diễn giả khách mời của Facebook chủ đề Digital Optimization + đại diện thị trường Việt Nam nêu chỉnh sửa cho Power Editor
  • 11.2015 diễn giả khách mời của Facebook hội nghị nội bộ cho market leader, chủ đề Winning strategy in Facebook platform
  • 10.2016 giải vàng Smarties do MMA Việt Nam tổ chức, hạng mục Promotion
  • Từ 12.2016 đến nay, sáng lập Voltron Performance marketing agency, tập trung tối ưu hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp trên nền tảng digital.
  • Đồng thời đóng vai trò cố vấn và huấn luyện digital marketing cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Häagen-Dazs, Wefit, Momo, Mount Elizabeth singapore, Topica.....

Liên hệ

Chức vụ

Managing director | Voltron Performance Marketing Agency