Giới thiệu

Mình yêu thích Marketing Online và có hơn 6 năm kinh nghiệm trong mảng này. Có Background là thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Marketing. Rất mong có thể kết nối và hỗ trợ các bạn gần xa trong mảng này.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Online Teacher | Công ty TNHH IMTA

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client