Giới thiệu

Marshall Manson là Giám đốc Điều hành của Social@Ogilvy khu vực Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông - một mạng lưới chuyên gia về social media lớn nhất thế giới thuộc WPP.

Liên hệ

Chức vụ

Managing Director | Social@Ogilvy