Giới thiệu

Marketing Challengers là cuộc thi tiếp thị toàn quốc được tổ chức bởi Câu lạc bộ Kinh doanh của Đại học RMIT Việt Nam (SGS). Nhiệm vụ Tiếp thị của Nhiệm vụ Tiếp thị là giúp sinh viên trải nghiệm môi trường kinh doanh thực sự và nâng cao các mạng lưới quan hệ. Qua 8 mùa thực hiện, Thách thức Marketing tự hào là một trong những cuộc thi có uy tín nhất đối với sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên trong cả nước, đối tác kinh doanh và các đối tác truyền thông.

Liên hệ