Giới thiệu

Margroup - Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Marketing là một trong những CLB/ Đội/ Nhóm lớn, mạnh và lâu đời của trường Đại học Kinh tế TP. HCM, được thành lập vào năm 1994. Trong quá trình 23 năm hoạt động và phát triển, Margroup đã tổ chức thành công nhiều chương trình, cuộc thi lớn như Dynamic, Du Hành Vào Thế Giới Quảng Cáo và các chương trình thuộc CMO Forum. Nhóm Margroup gồm 2 thương hiệu (CMO Forum, SMAG) và 5 bộ phận chức năng (Communication, ER, Event, HR, R&D), là môi trường, năng động, sáng tạo dành cho các bạn tất cả các bạn sinh viên yêu thích Marketing trên toàn thành nói riêng và toàn quốc nói chung.

Liên hệ