Giới thiệu

Tôi là Mai Xuân Đạt _ Founder & CEO SEONGON, Red Monsters.

Là người sáng lập SEONGON, một công ty chuyên về Performance Digital Marketing dựa trên nền tảng trọng tâm là Google. Đồng thời là sáng lập viên, CEO của Red Monsters - Content & Marketing Strategy, Agency chuyên về tư vấn và thực thi chiến lược Content.

 

Liên hệ

Chức vụ

Founder CEO | SEONGON

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency