Giới thiệu

Tôi là Mai Xuân Đạt _ Founder & CEO SEONGON, Red Monsters.

Là người sáng lập SEONGON, một Agency chuyên về Google Marketing. Đồng thời là sáng lập viên, CEO của Red Monsters - Content & Marketing Strategy, Agency chuyên về tư vấn và thực thi chiến lược Content.

Blog: https://maixuandat.vn

Liên hệ

Chức vụ

Founder CEO | SEONGON

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency