Giới thiệu

  • Chị Mai Thị Ánh Tuyết hiện đang là Marketing Manager, Vietnam của Logitech. Trước đó, chị dẫn dắt Marketing của HONOR smartphone.
  • Chị Mai Tuyết cũng được biết đến với vai trò Quản lý PR của OPPO và trước đó là công việc tương tự tại UNIBEN.
  • Chị đã tốt nghiệp MBA tại Andrews University.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | Logitech Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client