Giới thiệu

Mình là sinh viên khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Sinh viên