Giới thiệu

Mai Lê hiện tại là Associate Creative Director tại REDDER Advertising, 1 công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Mai Lê đã có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quảng cáo, xây dựng & thực hiện rất nhiều chiến dịch truyền thông của nhiều thương hiệu lớn như Unilever, Mead Johnson, British American Tobacco, Orion, Oreo, Absolut, Chivas.

Liên hệ

Chức vụ

Associate Creative Director | Redder Advertising