Giới thiệu

Hơn 12 năm làm Giám đốc truyền thông tại khu vực của Hãng tin Reuters. Phụ trách các thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Phillipines. Hiện làm Trưởng Đại Diện của Hãng PRNewswire tại Việt Nam. Chuyên cung cấp các giải pháp truyền thông quốc tế

Liên hệ