Giới thiệu

Tôi là Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, kinh nghiệm 4 năm làm Quản lý Marketing tại công ty TNHH Dược Hưng Thành, kinh nghiệm 6 năm làm SEO. Kinh nghiệm phát triển hệ thống website ngành y tế - sức khỏe.

 

Liên hệ

Marketing Side

Agency