Giới thiệu

Taitho.com Trang web chuyên biệt về Khoa học và Công nghệ Việt Nam

#Taitho

Là người sáng lập Tai Thỏ mình rất mong mỏi mang lại giá trị về kiến thức công nghệ đến với cộng đồng trong và ngoài nước

Liên hệ

Chức vụ

Founder, CEO | Tai Thỏ

Marketing Side

Client