Nguyễn Xuân Hồng
Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex

Campaign đã đăng

Hiện Hồng chưa có campaign nào.