Nguyễn Xuân Hồng
Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex

Bộ sưu tập Công khai