Nguyễn Xuân Hồng
Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex

Bài viết của Hồng

Hiện Hồng chưa có bài viết nào.