Giới thiệu

Account Manager của một agency nho nhỏ ở Hà Nội. Không thích làm account mà thích làm về strategy. Ghét phải làm việc trực tiếp với thiết kế.

Liên hệ