Giới thiệu

“Chúng tôi tạo ra LET’S ON AIR - nơi tất cả trở thành sự thật.”

 

Mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi tin tưởng vào việc mang lại giá trị tích cực cho người trẻ. Cách chúng tôi làm là tạo nên một môi trường đáng tin cậy nơi mà ở đó cộng đồng người trẻ được truyền cảm hứng, được lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ. Từ đó, cùng nhau tạo ra và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp. Ở đó, tài năng của họ được công nhận và tiếng nói của họ được lắng nghe. Cũng tại nơi đó, họ được đóng góp và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, khát khao để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa mạnh mẽ.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên