Giới thiệu

Founder & CEO BrandBeats Music Marketing, công ty tư vấn chiến lược Music Marketing đầu tiên tại Việt nam.

 

Liên hệ

Chức vụ

CEO | BrandBeats Music Marketing

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency