Giới thiệu

Là một người vui tính. Rất đam mê tin học

Liên hệ

Chức vụ

Giáo viên |

Thành phố

Đồng Tháp

Marketing Side

Client