Thảo luận của Phú

Chiến dịch Giúp người thất nghiệp do Happiness Sài Gòn tổ chức Chiến dịch "Giúp người thất nghiệp" do Happiness Sài Gòn tổ chức
16/06/2015 Agency
"Sau khi đọc 1 loạt các cmt, mình xin có ý kiến như thế này. Bạn Cao Raymond, bạn có nhận định k hề sai nhưng thực ra quan điểm của bạn quá bảo thủ. Mời bạn đọc lại, mục đích của chương trình là gì. Có phải thứ nhất..."
Chân dung người vực dậy AirAsia từ tro tàn Chân dung người vực dậy AirAsia từ tro tàn
02/01/2015 Brands
"“Chúng tôi có hẳn một phòng truyền thống chuyên tổ chức các hoạt động vui chơi cho toàn công ty. Khi tuyển dụng, tôi không yêu cầu nhân viên có kinh nghiệm, chỉ cần họ có đam mê và nhiệt huyết. Bạn có thể có nhiều tiền, có nhiều ý..."
Q&Me - Dịch vụ khảo sát trực tuyến hàng đầu tại thị trường Việt Nam Q&Me - Dịch vụ khảo sát trực tuyến hàng đầu tại thị trường Việt Nam
09/09/2014 Agency
"Em vô cùng thắc mắc làm sao để người dùng tham gia trả lời bảng khảo sát khi có quá nhiều sự lựa chọn khác nhau trên Internet cho họ...."