Giới thiệu

Copywriter là người nói lên sự thật một cách hay ho nhất. Mọi "khiếu nại" về bài viết xin gửi về https://www.facebook.com/lhoaithuong (inbox). Cảm ơn nhiều nhé:)

Liên hệ

Chức vụ

PR freelance |

Thành phố

Hà Nội