Giới thiệu

Founder - CEO của công ty TNHH MTV Le Concept Consultant Công ty tư vấn 360 độ trong lĩnh vận Quản Lý và Vận Hành Nhà Hàng - Khách Sạn

Liên hệ

Chức vụ

CEO | Le Concept Consultant

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client