Giới thiệu

Liên Chi hội Khoa Tài chính - Ngân hàng là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM. Liên Chi hoạt động với sứ mệnh vì chăm lo mọi mặt trong đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng; là nơi tạo điều kiện, môi trường cho sinh viên tham gia các hoạt động thực tiễn; tổ chức các hoạt động thể thao, thiện nguyện với tinh thần “gần gũi với sinh viên, phục vụ nhu cầu lợi ích sinh viên”

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh